Modlitba

„Musíme sa rozprávať s Bohom tak, ako sa rozprávame s priateľom, ako služobník so svojím pánom, aby sme ho prosili o láskavosť, vyznali naše hriechy a vyrozprávali mu všetko, čo sa nás týka, naše myšlienky, naše strachy, plány, túžby a vo všetkom si žiadali jeho radu. (Sv. Ignác z Loyoly)

Keď človek hľadá Božiu vôľu pre svoj život, ľahko upadne do zvyku vidieť svoje povolanie ako problém, ktorý musí vyriešiť. Čo chce odo mňa Boh? Ako mám vedieť, kto je správny manžel/manželka? Do ktorej rehole mám vstúpiť? Môžem žiť toto alebo tamto povolanie a jeho špecifickú charizmu? Sú to niektoré otázky, ktoré ti napadnú vzhľadom na tvoje rozhodnutie? Nejde o to, že by tieto otázky neboli dôležité, ale nesiahajú na podstatu toho, čo má byť tvojím povolaním. Tvoje povolanie je predovšetkým odpoveď na Božiu lásku. Je to spôsob, ako sa plný lásky k Bohu, ktorý nás bezpodmienečne miluje, odovzdať. Existujú dôležité otázky, ktoré si musí človek položiť, ale v prvom rade sa má snažiť poznať to, ako veľmi Boh miluje človeka.

Modlitba  je spôsob. Modlitba je dialóg lásky s Trojjediným, ktorý ťa miluje viac, ako ti to dokáže niekto ukázať. Modlitba je, keď načúvaš slovám milujúceho Otca ako syn alebo dcéra a odhalíš mu to najvnútornejšie zo svojho srdca. Existujú rôzne druhy modlitby a rôzne spôsoby, ako rozoznať, kam ťa chce Boh viesť, ale najdôležitejšie je pochopiť, že v modlitbe ide o vzťah k Bohu. Nemá byť braná ako povinnosť (aj keď tomu niekedy tak je) a nemá byť činom na vyriešenie hádanky tvojho života. Boh čaká na komunikáciu s tebou a na zdieľanie svojho srdca a svojej lásky s tebou. Povedie ťa k tomu, čo pre teba pripravil. Dá ti to, po čom najviac túžiš. Nemaj žiadny strach otvoriť svoje srdce v modlitbe a veriť tomu, že On má najlepší plán pre tvoj život.