Modlitba o rozpoznanie povolania

Volá ma Boh za kňaza? Ako to môžem vedieť s istotou? Aký je najlepší spôsob, ako dospieť k takému závažnému rozhodnutiu?

Keď budeš premýšľať, čo robiť so svojím životom, buď si istý, že Boh má pre teba špeciálny plán a že prostredníctvom modlitby ho môžeš objaviť.

Autentická modlitba presahuje viacnásobné vyslovenie obvyklých modlitieb. Zjednodušene povedané, najhlbším druhom modlitby je dôverný rozhovor s Kristom. V skutočnosti nám modlitba pomáha dosiahnuť jednotu s Bohom, čo je povolaním všetkých kresťanov. Bez ohľadu na to, aké povolanie Boh má pre teba na mysli, je nevyhnutné, aby si sa naučil dobre modliť. Aj keď sa za svoje povolanie môžeš modliť kdekoľvek, často ti pomôže pomodliť sa pred Sviatosťou oltárnou v tvojom farskom kostole.

Prečítaj si inšpiratívne texty.   Pozorné čítanie Svätého písma môže podnietiť veľký rozhovor medzi tebou a Pánom.  

Tu je niekoľko návrhov, ako začať:

- Mt 19, 16-30: Stretnutie Ježiša s bohatým mladíkom
- Jn 1, 35-51: Povolanie prvých učeníkov
- Lk 14, 25-33: Nasledovanie Krista bez ohľadu na to, čo to stojí

Premýšľaj o zmenách vo svojom živote. Každý, bez ohľadu na to, aký je svätý, môže vždy žiť lepšie. Zamysli sa nad tým, aké veci ti v živote bránia oddať sa Bohu. Začni od maličkostí – ale neboj sa pustiť do veľkých vecí!

Hovor Bohu o svojich priateľoch a rodine

Keď urobíš rozhodnutie stať sa kňazom, tvoji rodičia to nemusia pochopiť, tvoji priatelia môžu byť skeptickí. Ak áno, požiadaj Boha o vedenie v týchto vzťahoch. Pamätaj, že sám Ježiš mal rodinu a priateľov, ktorí mu nie vždy rozumeli; vie sa vcítiť do toho, čo prežívaš.

Postav sa svojmu strachu a pros o odvahu

Pre zdravého muža je výzva usilovať sa o kňazstvo a celibát v rozpore s jeho prirodzeným sklonom k manželke a rodine. Táto výzva môže byť spojená so strachom. Mnohí muži sa obávajú, že seminár bude príliš náročný alebo že vystupovanie na verejnosti bude príliš ťažké. Porozprávaj sa s Bohom o týchto obavách a potom popros o odvahu a pokoj. Ak teraz budeš čeliť svojmu strachu, tvoje rozhodovanie bude s Božou pomocou oveľa menej komplikované.

Popros Boha, aby ti ukázal tvoje silné stránky

Keď ťa Boh povoláva do kňazstva, dá ti aj určité vlastnosti, ktoré ťa urobia dobrým kňazom. Venuj nejaký čas spoznávaniu svojich osobných darov. Potom si predstav, ako ich môžeš použiť na pomoc druhým ako kňaz. Pritom možno zistíš, že je toho veľa, čím môžeš pomôcť Cirkvi!

Koniec koncov, čas strávený s Ježišom by mal byť ako rozhovor s dobrým priateľom. Hovor s Ježišom zo svojho srdca a potom počúvaj! Ušami asi nič nebudeš počuť. Napriek tomu „počúvanie“ vedie k väčšiemu pochopeniu, prijatiu a ochote nasledovať Boží plán pre tvoj život.

Živý život modlitby je najistejšou pomocou, aby si si všímal Božie znamenia vo svojom živote a získal potrebnú milosť a odvahu konať podľa Božej vôle, ktorú si spoznal.

Modlitba Jána Mária Vianneyho, arského farára a patróna kňazov

„Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného dychu môjho života. Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som ťa miloval. Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť, aby som ťa mohol milovať večne... Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že ťa milujem, chcem, aby ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu. Milujem ťa, ó, môj božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný; a pretože mi umožňuješ, aby som bol za teba ukrižovaný tu na zemi. Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k tebe a pritom cítil, že ťa milujem.“
Amen .