Služba

„Pravá svätosť neznamená útek pred svetom, ale spočíva v úsilí stelesňovať evanjelium v každodennosti, v rodine, v škole alebo v práci a v sociálnom a politickom nasadení!“ (Sv. Ján Pavol II.)

Povolanie je odpoveď na Kristovu lásku, spôsob, ako mu vrátiť niečo zo seba. Zatiaľ čo to často býva vyjadrené formou modlitby, mal by sa človek venovať aj službe cirkvi a svetu.

Služba je odpoveď na Kristovo volanie, aby sme milovali svojich blízkych ako seba samých. Služba blízkym zasahuje mnohých, a tak človek zdieľa veľkú lásku, ktorú nám ukázal Kristus. Nezáleží na tom, či ide o malé alebo o veľké gesto, každý čin láskavosti je forma, ako ukázať pravú Kristovu tvár. Matka Tereza povedala, že nie všetci dokážeme robiť veľké veci, ale všetci môžeme robiť malé veci s veľkou láskou.

Aj keď by na prvom mieste mala byť modlitba, nie je služba, ktorá je na druhom mieste, menej dôležitá. Keď vynaložíš svoj čas a silu, aby si svedčil o Kristovi, potom spoznáš jeho veľkú lásku k blízkym a zmysel života. Láska znamená obetovať sa/oddať sa. Povolanie znamená darovať sa navždy v láske. Konkrétne kroky (aj keď sú niekedy len malé) v službe Kristovi ti pomôžu odhaliť, do akej služby ťa povolal. Určite zistíš, koľko radosti sa skrýva v obetovaní seba samého pre druhých.

Konkrétny spôsob, ako slúžiť, je napríklad aktívne sa zapájať vo svojej farnosti.

Pomáhať pri aktivitách vo farnosti alebo nejakým spôsobom podporovať kňazov ti môže ukázať, ako môžeš slúžiť cirkvi a nasledovať svoje