Ťažké rozhodnutie?

Možno ti v hlave skrsla myšlienka stať sa kňazom, no niekoľko obáv ju odsúva bokom:

- strach zo záväzku
- strach z celibátu
- strach z toho, že nie si hodný

Tieto obavy sú veľmi časté – dokonca aj u tých, ktorí už vstúpili do seminára.

Tisíce mužov mali spočiatku rovnaké obavy, a nakoniec sa stali svätými a pracovitými kňazmi.

Prvou zásadou, ktorú treba zvážiť, je, že Boh nikdy nehovorí cez strach. Strach je taktika, ktorú používa nepriateľ, aby ti zabránil nasledovať Božiu vôľu; strach možno prirovnať k uhryznutiu zvieraťom, ktoré paralyzuje korisť a bráni jej v úteku. Človek v strachu sa len ťažko podriadi Božej vôli.

Ako je možné prekonať strach? Tu je päť nápadov:

1) Premeň svoj strach na obavy!  

Môžeš mať oprávnené obavy z kázania alebo z celibátu – ale to nie je to isté ako mať strach. Namiesto strachu by si sa mal objektívne pozrieť na požiadavky kňazstva. Určite platí, že kňaz potrebuje určitú mieru sebaovládania a určitú základnú schopnosť vystupovať na verejnosti. Tieto a mnohé ďalšie oblasti si vyžadujú poctivé sebahodnotenie. Pravdepodobne objavíš oblasti, ktoré je potrebné zmeniť a zlepšiť, ale posudzuj svoje postrehy s chladnou hlavou, nie s úzkostlivým srdcom.

2) Uvažuj o Božej láske!  

Pre chvíle, keď strach narastá ako neprekonateľná prekážka, brat Brett Brannon odporúča túto úvahu vo svojej knihe To Save a Thousand Souls: „Boh má nekonečnú moc a nekonečne ma miluje. Nie je nič, čo by sa mu dalo vytrhnúť z ruky. Boh ma nikdy nepošle tam, kam ma jeho milosť nemôže dostať. Ak ma požiada, aby som urobil niečo ťažké, ako napríklad stať sa kňazom, dá mi milosť, aby som to urobil. Nezlyhám, pretože On je so mnou. Aj keď mi chýbajú vlastnosti, ktoré potrebujem, Boh mi pomôže ich rozvíjať. V jeho vôli je môj pokoj."

3) Svoje obavy zver Najsvätejšej Matke Božej!  

Spomeň si, že po tom, čo anjel povedal Márii: „Neboj sa,“ slobodne prijala Božiu vôľu a povedala: „Som služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Zver svoje obavy do jej príhovoru a ona ti pomôže utíšiť tvoje srdce a nájsť Božiu vôľu.

4) Pamätaj, na čo slúži seminár!

Z čisto praktického hľadiska, keď ťa Boh volá stať sa kňazom, je povzbudzujúce vedieť, že vysviacka je ešte niekoľko rokov vzdialená. Seminár poskytuje obdobie intenzívnej formácie, ktorá pomôže človeku vyrovnať sa so svojimi starosťami, rásť vo svätosti a dôkladne sa pripraviť na kňazskú službu. Žiadny muž nevstupuje do seminára pripravený stať sa kňazom!

5) Hľadaj útechu v Písme!

Ak sa bojíš kňazstva, musíš vedieť, že nie si sám. Podobné obavy mali aj proroci a apoštoli, ktorých Ježiš povolal podľa Svätého písma. Pozri sa na texty uvedené nižšie, aby si videl, ako ich Boh povzbudil:

– Nie som dosť svätý: Iz 6, 1-9; Lk 5, 1-11    
– Bojím sa zlyhania: Ex 14, 10-31; Lk 15
– Urobil som chyby a som hriešny: Jn 21,15-23; Matúš 9:9-13; Lk 7,36-50
– Som príliš mladý: 1 Sam 3, 1-18; 1 Sam 16, 1-13; Jer 1, 4–10; Lk 1, 26-30
– Nie som dosť talentovaný: 1 Sam 17, 32-51; Lk 1,26-38
– Chcem mať rodinu: Gn 12, 1-3; Mt 12, 46-50; Mk 10, 28-30
– Chcem mať „dobrý život“: Mk 10,17-31; 1 Kor 2, 9; Mt 13, 44-46; Jn 10, 10; Mt 16, 24-27
– Bojím sa pevne sa zaviazať: Rút 1,15-17; Mt 28,16-20; 1 Kor 12,5-10
– Bojím sa verejne hovoriť: Ex 4, 10-17; Jer 1, 4–10; Jer 1, 9-10
– Nie som dostatočne inteligentný: 2 Kor 4, 7-18; Ex 4 ,10-17
– Bojím sa byť sám: Ex 3, 4-22; Lk 1, 28-38; Mt 28,20
– Chcem byť šťastný: Ž 37, 4; Mt 5,1-12; Jn 10, 10; Mk 10, 28-31; 1 Kor 2, 9
– Som plný strachu: 1 Jn 4, 18

"V láske nie je strach, ale dokonalá láska vyháňa strach."

Pápež Ján Pavol II. nám počas svojho pontifikátu mnohokrát pripomenul: nebojte sa! Nedovoľte, aby vás paralyzoval strach. Namiesto toho požiadajte kňaza, ktorému dôverujete, aby vám pomohol s vašimi problémami. Buďte verní v každodennej modlitbe. Dôverujte Bohu a vo vašom srdci bude pokoj bez ohľadu na vaše povolanie.