Vzťah

"Nič na tejto zemi si nemožno ceniť viac ako skutočné priateľstvo." Svätý Tomáš Akvinský

Nebojuj sám! Často premýšľať o svojom povolaní môže byť ťažké bremeno – ako úloha, ktorá je ponechaná len na teba. Ale Boh nás nestvoril ako izolovaných jednotlivcov; stvoril nás ako jednu rodinu. Boh nás stvoril pre vzťahy; najskôr s ním samým, potom s druhými. Zamysli sa: Aká bola tvoja prvá skúsenosť na svete? Bol si dieťa, narodil si sa do rodiny a milovali ťa iba preto, že si tam bol. Takto nás Boh stvoril – ako súčasť rodiny a milovaných takých, akí sme.

Tvoje povolanie je spôsob, akým dávaš svoj život späť Bohu ako odpoveď na jeho veľkú lásku. Táto odpoveď je aj darom pre Cirkev a pre ľudí. Krása tvojho povolania je v tom, že na svojej ceste nikdy nie si sám! Boh nám dal tých, ktorí nás budú sprevádzať, keď budeme hľadať a snažiť sa nasledovať Boha. To sú dobré správy! Pri hľadaní svojho povolania je dobré pestovať vzťahy, ktoré ťa povzbudia na ceste k svätosti.

Najprv musíš posilniť svoj vzťah s Kristom. Modli sa, venuj čas adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou. Prečítaj si evanjeliá a popros Krista, aby sa ti zjavil. Čím viac ho poznáš, tým viac budeš vedieť, ako veľmi ťa miluje, a tvoja odpoveď na jeho lásku – tvoje povolanie – príde prirodzene.

Po druhé, Kristus nám dal veľký dar: dar svojej matky. Sprevádza nás a oroduje za nás. Upevni svoj vzťah s Najsvätejšou Pannou Máriou! Pozná radosť z plného prijatia Božej lásky a celý život radostne odpovedala na jeho lásku. Mária sa za nás prihovára, pretože ako milujúca matka chce, aby jej deti boli skutočne šťastné. Zasvätiť sa jej a nechať sa ňou viesť je istý spôsob, ako objaviť Božiu vôľu pre tvoj život.

Po tretie. Budujte svoj vzťah so svätými. Sú to príkladní muži a ženy, ktorí nás predišli a teraz kráčajú s Kristom v nebeskej sláve. Prežili rovnaké skúšky ako ty a poznajú zmätok, temné noci i pokušenia života. Uprostred toho všetkého sa však snažili stále milovať a nasledovať Krista. Aj keď robili chyby, pochopili, že ich nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. Znovu vstali a prijali Kristovu milosť, aby žili svätým životom.

V neposlednom rade udržuj dobré priateľstvá. Priateľstvo je veľký dar. Sprevádzajú ťa životom. Zdieľajú tvoje trápenia a radosti. V Knihe Sirachovcovej sa píše:
 „Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Verný priateľ je akoby liek nesmrteľného života a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho.“

Keď uvažuješ o otázke svojho povolania, je dôležité tráviť čas s inými mužmi a ženami, ktorí sa tiež snažia milovať a žiť pre Krista. Priateľstvám sa darí najlepšie, keď sú založené na pravde a láske. Dobrí priatelia ti môžu pomôcť lepšie spoznať samého seba a sú to tiež tí, ktorí ťa upozornia na oblasti, v ktorých musíš ešte rásť.

Aj ty môžeš pomôcť svojim priateľom vidieť, kam ich Boh vedie. Ste spolu na ceste svätosti!