Vytvor si duchovný plán

Duchovný denný plán ti pomôže rásť vo svätosti a nájsť tvoje osobné povolanie. Pri zostavovaní plánu mysli na to, že by mal dávať zmysel a skutočne fungovať. Mal by vyhovovať tebe a tvojej aktuálnej situácii.

Tu je niekoľko nápadov:

Ranná modlitba 
Na začiatku dňa si vyhraď čas na rannú modlitbu. Daj Bohu svoj deň, svoju prácu, štúdium a svoj voľný čas. Tu sú dva návrhy na rannú modlitbu:

1. Pros Ducha Svätého o jeho pomoc v tento deň. Príď, Duchu Svätý! Požiadaj aj svojho anjela strážneho, aby pri tebe stál, najmä v ťažkých chvíľach dňa.
2.  Denne navštevuj svätú omšu. Toto je prameň a vrchol kresťanského života. Ak to pre teba nie je možné každý deň, navštevuj ju tak často, ako len môžeš.

Poludňajšia modlitba 
Urob si prestávku uprostred dňa na spoločenstvo s Bohom. Ponúkame ti dve rôzne formy modlitby na poludnie:

- Jednou z foriem poludňajšej modlitby je ruženec. Môžeš sa modliť len jeden alebo všetkých päť desiatkov. Modli sa pomaly a popros Máriu, aby prehĺbila tvoje priateľstvo s Ježišom, jej Synom.
-  Lectio divina je vynikajúca forma poludňajšej modlitby. Rozjímanie o Božom slove ťa zvlášť upozorní na Božie vedenie a dáva ti hlbokú dôveru v Božiu prítomnosť v každodennom živote.

Nočná modlitba
Nájdi si každý večer pár minút na to, aby si si spravil dobré spytovanie svedomia. Utíš svoju myseľ a srdce na niekoľko okamihov, aby si vnímal Božiu prítomnosť. Nájdi si čas na zamyslenie sa nad udalosťami dňa: Ako si bol dnes obdarovaný a vedený?

Chvíle vďačnosti. Ďalšou formou každodenného spytovania svedomia je poďakovanie Bohu za tie najpožehnanejšie chvíle dňa, ktoré si dostal. To ti umožní obzrieť sa späť na deň s ním a rozpoznať chvíle, za ktoré si najviac vďačný. Poďakuj Bohu za každý z týchto momentov a modlitbu ukonči modlitbou vďaky za všetko, čo Pán urobil, aby ti ukázal svoju lásku.