Ako zistím, či ma Boh volá?

Ak si niekedy vo svojom živote uvažoval o tom, že sa staneš kňazom, nasledujúce vlastnosti ti môžu pomôcť rozpoznať znaky budúceho kňazského povolania.

Boh vložil do tvojho srdca túžbu byť kňazom

Ak Ježiš vložil do tvojho srdca túžbu po kňazstve, nemal by si ju ignorovať, a to bez ohľadu na to, koľko rokov života máš za sebou, kde všade si bol zamestnaný alebo čo všetko si vyštudoval. Porozprávaj sa s kňazmi, ktorým dôveruješ, a spoločne sa pokúste hľadať odpoveď na Boží hlas, ktorý nosíš vo svojom srdci.

Máš hlbokú lásku ku Kristovi a jeho Cirkvi

Kňaz koná „in persona Christi capitis“ – teda v osobe Krista, hlavy Cirkvi. Preto človek, ktorý sa chce stať kňazom, má milovať Ježiša Krista viac než čokoľvek iné a podobne ako Ježiš má v sebe nosiť hlbokú lásku k Cirkvi, Kristovej neveste. Preto muža, ktorý sa chce stať kňazom, zvyčajne priťahuje učenie a život v Katolíckej cirkvi.

Aj iní z tvojho okolia ti naznačili, že by si bol dobrým kňazom

Často sa stáva, že blízki ľudia objavia u mladých mužov „kňazské srdce“ a vyslovia pred nimi nečakanú otázku: „Už si niekedy uvažoval o tom, že by si mohol byť kňazom?“ Alebo vyslovia presvedčenie, že si ťa dokážu predstaviť ako dobrého kňaza. Je pravdou, že niekoho takéto slová dokážu nahnevať, ale tiež sa môžu stať silným impulzom pre nasmerovanie tvojej životnej cesty do kňazstva.

Je v tebe túžba po modlitbe a čnostnom živote

Pápež Benedikt XVI. v jednom zo svojich príhovorov hovoril o očakávaniach ľudí od kňaza. Okrem iného povedal, že ľudia v prvom rade hľadajú v kňazovi odborníka na duchovný život. Preto u dobrého kandidáta na kňazstvo nemá chýbať túžba po duchovnom raste prejavujúca sa pravidelnou účasťou na svätej omši, stálou osobnou modlitbou, častým prijímaním sviatosti zmierenia a pohotovou službou pre iných.

Chceš pomôcť ostatným priblížiť sa ku Kristovi

Kňaz totiž nielen prináša Ježiša ľuďom, ale aj ľudí privádza k Ježišovi. Z tohto dôvodu má byť v ňom prítomná ozajstná starostlivosť o Boží ľud, vytrvalá snaha pomáhať mu k svätosti, vyučovať ho pravdám viery a stáť pri ňom v čase životných skúšok. Najvlastnejším povolaním kňaza je teda spolu kráčať so zvereným ľudom do neba.

Ak si už vo svojom živote premýšľal nad cestou kňazského povolania, ale ešte nie si si istý, či máš v sebe tieto dôležité znaky a vlastnosti, nezúfaj si. Všetci sme iba na ceste k svätosti. Aj kandidáti na kňazstvo prechádzajú dlhým a intenzívnym obdobím formácie, počas ktorého spoznávajú seba, Boha aj svoju službu, v ktorej sa chcú darovať tým, ku ktorým budú poslaní. Ak stále v sebe nosíš túžbu po kňazstve, nájdi v sebe odvahu a porozprávaj sa s niekým, kto má skúsenosti s formáciou kandidátov na kňazstvo, prípadne s ktorýmkoľvek kňazom, ktorý ti pomôže rozlíšiť niektoré z vyššie uvedených znakov potenciálneho povolania.

Pamätaj si, že skutočná radosť a pravý pokoj závisia od toho, či budeš nasledovať Božiu vôľu vo svojom živote, ktorá je v láske neprekonateľná. Ak Boh chce, aby si bol kňazom, dôveruj tomu, že ťa bude viesť.